Planujesz zakup urządzeń i mebli do salonu kosmetycznego? Pomoże faktoring odwrotny!

Wyposażenie salonu kosmetycznego może być związane z wysokim kosztem. Jak łatwo sfinansować niezbędne zakupy? Poza kredytem i leasingiem bardzo pomocny będzie faktoring odwrotny, nazywany też zakupowym. Zobacz, na czym dokładnie polega ta forma finansowania!

Faktoring odwrotny – na czym polega to finansowanie?

Odwrotny, odwrócony, zakupowy, również dłużny czy zobowiązaniowy – faktoring określany tymi terminami pozwala na sfinansowanie zakupów klienta firmy faktoringowej.

Klasyczny faktoring służy do finansowania faktur i daje on możliwość otrzymania pieniędzy z wystawionej faktury w krótkim czasie. Z kolei finansowanie zakupu przez tak zwany faktoring odwrotny umożliwia opłacenie dokonanych zakupów.

Dzięki tej formie finansowania można bardzo łatwo opłacić różne rodzaje kosztów, także wtedy, gdy sprzedający wymaga szybkiej zapłaty, natomiast kupujący woli wydłużyć termin płatności, by zachować swoją płynność finansową.

Finansowanie wyposażenia salonu kosmetycznego przez faktoring odwrócony

Przez faktoring można opłacić różne koszty związane z prowadzeniem salonu kosmetycznego. Stanowi on wtedy alternatywę dla innych form finansowania, na przykład kredytu albo leasingu.

Za jego pomocą możliwy jest zakup urządzeń i mebli do salonu kosmetycznego, czyli niezbędnego wyposażenia, które potrzebne jest do prowadzenia działalności. Rodzaj stosowanego w salonie wyposażenia zależny jest głównie od jego specjalizacji, dlatego konieczne jest wcześniejsze przygotowanie listy niezbędnych produktów.

Ponadto faktoring zakupowy może być używany w celu finansowania innych wydatków dotyczących prowadzenia salonu kosmetycznego, na przykład zakupu niezbędnych kosmetyków, środków higienicznych, dezynfekcyjnych.

Finansowanie może odbywać się nawet do 100% kwoty na fakturze, przy czym limit ten zależny jest od zdolności kredytowej kupującego, która badana jest przed przyznaniem faktoringu.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu zakupowego?

Faktoring jest rodzajem finansowania o wielu zaletach, co powoduje, że dziś jest on jedną z coraz częściej wybieranych usług przez firmy w różnych branżach.

Najważniejsze zalety faktoringu zakupowego to przede wszystkim:
Łatwiejsze regulowanie zobowiązań – opłaca je firma faktoringowa, natomiast samemu można spłacić je w późniejszym terminie,
Utrzymanie płynności finansowej – faktoring zakupowy pozwala na wydłużenie terminu płatności za faktury i dzięki temu zmniejsza ryzyko zatorów płatniczych,
Dodatkowe rabaty od dostawców – klienci płacący szybciej, także z użyciem faktoringu, mogą otrzymać od dostawców rabaty za natychmiastową płatność, co często pozwala zminimalizować koszty faktoringu,
Szerokie zastosowanie – faktoring odwrotny może być zastosowany w przypadku różnych rodzajów zakupów.