Jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, którego potrzebują osoby niepełnosprawne nie należy do tanich. Wiele osób nie stać więc na to, aby zakupić go płacąc za niego z własnych pieniędzy. Na szczęście państwo udziela finansowego wsparcia osobom, których nie stać na zakup takiego sprzętu. Refundacja najczęściej przysługuje raz na kilka lat, rzadko też pokrywany jest koszt zakupu sprzętu w stu procentach, ale mimo to warto z takiego dofinansowania korzystać. Instytucją, w której można ubiegać się dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w PFRON?

Wnioski o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego przez PFRON mogą składać osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą otrzymać również osoby, które mają orzeczenie o tym, że są niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego może zostać przyznane tylko osobom niepełnosprawnym, które spełniają kryterium dochodowe. Dofinansowanie przysługuje tylko tym osobom, których średni dochód na osobę w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób samotnych ich dochód nie powinien przekroczyć 65 procent przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 procent ceny sprzętu, przyznana kwota dofinansowania nie może być jednak wyższa niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć fakturę albo rachunek za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego przez PFRON składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego można otrzymać także z: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych takich jak na przykład protezy, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie. W większości przypadków zlecenie na dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może zostać wystawione przez lekarza raz na trzy lata. Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma możliwości dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak rozliczyć dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?

Osoby niepełnosprawne mają prawo dokonując rozliczenie z Urzędem Skarbowym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W ramach tej ulgi osoby niepełnosprawne, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczyć wydatki poniesione nie tylko na zakup, ale także naprawę sprzętu rehabilitacyjnego. Powinien to być jednak sprzęt, który jest ściśle związany ze schorzeniem lub chorobą, które stanowiły podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku sprzętu, którego zakup został częściowo dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można odliczyć tylko kwotę, która jest różnicą między otrzymanym dofinansowaniem a poniesionymi wydatkami.